งานการเงิน ปีการศึกษา 2565

 

แจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา และอื่น ๆ 

***  คลิกที่ลิงค์ เพื่อค้นหาเลขประจำตัว และสแกน QR-code เพื่อชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ***

ปีการศึกษา 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2565

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/25651/

ค่าเรียนพิเศษ (ตอนเย็น) การศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2565

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/25653

ค่าเรียนพิเศษ (วันเสาร์) การศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2565

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/25658

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/2565_4/

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

Link :>>> http://sjt.ac.th/summer2565/

ปีการศึกษา2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2564

Link :>>> http://sjt.ac.th/account25641/

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา 2564

Link :>>> http://sjt.ac.th/account25642/