งานการเงิน

แจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา และอื่น ๆ 

***  คลิกที่ลิงค์ เพื่อค้นหาเลขประจำตัว และสแกน QR-code เพื่อชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ***

ปีการศึกษา 2567 

เทอม 1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1

ค่าเรียนพิเศษ(ตอนเย็น) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์ เช้า-บ่าย) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์ เช้า) อ.1 – ม.6

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์  บ่าย) อ.1 – ม.3

ค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2567

*******************************************************

ค่าหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2567

ปีการศึกษา 2566

 เทอม 2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 2

ค่าเรียนพิเศษ(ตอนเย็น) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์ เช้า-บ่าย) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์ เช้า) ป.1 – ม.5

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์  บ่าย) ป.1 – ม.3

*******************************************************

ค่าหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2566

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน Summer

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/66005/

*******************************************************

 เทอม 1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/66001/

ค่าเรียนพิเศษ(ตอนเย็น) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/66006/

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/66007/

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์รอบเช้าและบ่าย) มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/66008/

ค่าเรียนพิเศษ(วันเสาร์รอบบ่าย) มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/66009/

 

ปีการศึกษา 2565 

เทอม 2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 2 

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/65002/

ค่าเรียนพิเศษ (ตอนเย็น) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/65006

ค่าเรียนพิเศษ (วันเสาร์) ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.1- 3 รอบเช้าอย่างเดียว)

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/65007

ค่าเรียนพิเศษ (วันเสาร์) ระดับม.1 – ม.3  (เรียนรอบเช้าและบ่าย)

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/65008

ค่าเรียนพิเศษ (วันเสาร์) ระดับม.1 – ม.3 (เรียบรอบบ่ายอย่างเดียว)

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/65009

เทอม 1 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1 

Link :>>>  https://sjt.ac.th/payslip/25651/

ค่าเรียนพิเศษ (ตอนเย็น) 

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/25653

ค่าเรียนพิเศษ (วันเสาร์) 

Link :>>> https://sjt.ac.th/payslip/25658

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 

Link :>>> http://sjt.ac.th/summer2565/

ปีการศึกษา2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1 

Link :>>> http://sjt.ac.th/account25641/

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 2 

Link :>>> http://sjt.ac.th/account25642/