ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากทางโรงเรียน

กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เชิญชวนกดติดตามเพจกันนะคะ

คณะครูคาทอลิก เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ในหัวข้อ "ประจักษ์พยานและชีวิตคริสตชนและโลกปัจจุบัน" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ณ ห้องอภิบาล วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ขอขอบพระคุณคุณพ่อมา ณ โอกาสนี้ ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2565 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
เข้าค่ายcub day เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3-8-2565 ณ สนามเซนต์ปอล ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
สวัสดีค่ะ... มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เราจะพาพี่น้องชาวเซนต์โย..ตามไปดูผลงานของพวกเราในการร่วมอนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย...เด็กไทย...หัวใจไทยจ้า... ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook

มาตรการป้องกันโรคภายในโรงเรียน โรงเรียนจะดูแลบุตรธิดาของท่าน อย่างดีที่สุด


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook : https://www.facebook.com/Saintjosephthiphawan

Facebook : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปฐมวัย
https://www.facebook.com/kindergarten2018.sjt/

Youtube : https://www.youtube.com/c/SJT2518
Line

โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนหญิง หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ (ไทย) ภาค IE (Intensive English) และภาค SEP (Special English Program) โรงเรียนมีขนาดพื้นที่ และอาคารเรียนที่ครบครัน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการศึกษา โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

กิจกรรมต่าง ๆ ของน้อง ๆ ระดับอนุบาล (ปฐมวัย)

กิจกรรมวันภาษาไทย ✨ 🍄 ผลการแข่งขันระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๑ 🎨 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
กิจกรรมวันภาษาไทย ✨ 🌷ผลการแข่งขันระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๒ 🎨 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
กิจกรรมวันภาษาไทย ✨ 🌈 ผลการแข่งขันท่องคำคล้องจอง ระดับชั้นอนุบาล ๓ 🎤 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook