ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากทางโรงเรียน

กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เชิญชวนกดติดตามเพจกันนะคะ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล S.J.T FAMILY BOWLING 2022 วันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ BLU-O MEGA BANGNA ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
ศึกษาดูงานวิศวกรรมการบิน ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
กิจกรรมประกวดร้องเพลง singing contest จัดขึ้นโดยวงโยธวาทิตเพื่อหาตัวแทนนักร้องประจำโรงเรียน ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ (วิดีโอ)youtu.be/dZcKOAmZC2Uyoutu.be/6j8OUj-iUoQyoutu.be/m6P2JjZcTb0youtu.be/uUwtWUJzpZoyoutu.be/QUaaZ3Si9Ikyoutu.be/UczKvChEVPAyoutu.be/eKqE8UM3fUAyoutu.be/gCo7Q3D6q5gyoutube.com/shorts/JyJt2l3AJIY?feature=share ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ (รูป) ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook

มาตรการป้องกันโรคภายในโรงเรียน โรงเรียนจะดูแลบุตรธิดาของท่าน อย่างดีที่สุด


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook : https://www.facebook.com/Saintjosephthiphawan

Facebook : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปฐมวัย
https://www.facebook.com/kindergarten2018.sjt/

Youtube : https://www.youtube.com/c/SJT2518
Line

โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนหญิง หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ (ไทย) ภาค IE (Intensive English) และภาค SEP (Special English Program) โรงเรียนมีขนาดพื้นที่ และอาคารเรียนที่ครบครัน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการศึกษา โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

กิจกรรมต่าง ๆ ของน้อง ๆ ระดับอนุบาล (ปฐมวัย)

🦄 กิจกรรมศุกร์หรรษา การแสดงของน้องห้องเตรียมอนุบาล 💃🏻🍌 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
🦄 กิจกรรมศุกร์หรรษา การแสดงของอนุบาล2/3 💃🏻🥕 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
🦄 กิจกรรมศุกร์หรรษา การแสดงของพี่ห้องอนุบาล 3/4 💃🏻🦋 ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook