ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากทางโรงเรียน

กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เชิญชวนกดติดตามเพจกันนะคะ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

9,875

เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงม.6 รับนักเรียนหญิง หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ (ไทย) ภาค IE และภาค SEP

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับนักเรียน
  โรงเรียนขอขอบพระคุณทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มา ณ โอกาสนี้Image attachmentImage attachment

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับนักเรียน
โรงเรียนขอขอบพระคุณทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มา ณ โอกาสนี้
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

9 hours ago
แจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ทราบ ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

1 day ago
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภัค มณีกรณ์     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง  จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ “บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประเภท การบรรเลงขิม ประถมศึกษาImage attachmentImage attachment

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภัค มณีกรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ “บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท การบรรเลงขิม ประถมศึกษา
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

4 days ago

Comment on Facebook

ยินดีด้วยนะคะ

เก่งมากๆๆ ค่ะ

เก่งมากครับ ยอดเยี่ยม

ยินดีด้วยค่ะ

View more comments

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประกวดผลงานยุวธรรมทูต ประจำปี2023 เนื่องในโอกาสพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ฉลองครบ50ปี การอภิเษกเป็นอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และครบรอบ40ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

 ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทระบายสี(สีไม้หรือสีเทียน) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 
เด็กหญิงชนกนันท์ ไทยประสิทธิ์เจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 
ประเภทประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
เด็กหญิงพัชมณ ตรงคณารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  
เด็กหญิงวรรธนมน เพชรรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
และเด็กหญิงแพรไหม พรมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลImage attachmentImage attachment

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประกวดผลงานยุวธรรมทูต ประจำปี2023 เนื่องในโอกาสพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ฉลองครบ50ปี การอภิเษกเป็นอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และครบรอบ40ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทระบายสี(สีไม้หรือสีเทียน) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
เด็กหญิงชนกนันท์ ไทยประสิทธิ์เจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1
ประเภทประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กหญิงพัชมณ ตรงคณารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงวรรธนมน เพชรรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
และเด็กหญิงแพรไหม พรมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

1 week ago

Comment on Facebook

ขออนุญาตฝากเพจ ห้องเรียนในฝัน ให้ผู้บริหารด้วยครับ

กิจกรรม SPELLING BEEImage attachmentImage attachment+6Image attachment

กิจกรรม SPELLING BEE ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

1 week ago
กิจกรรม SINGING CONTESTImage attachmentImage attachment+Image attachment

กิจกรรม SINGING CONTEST ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

1 week ago

Comment on Facebook

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถค่ะ

ดูเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันโรคภายในโรงเรียน โรงเรียนจะดูแลบุตรธิดาของท่าน อย่างดีที่สุด


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook : https://www.facebook.com/Saintjosephthiphawan

Facebook : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปฐมวัย
https://www.facebook.com/kindergarten2018.sjt/

Youtube : https://www.youtube.com/c/SJT2518
Line

โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนหญิง หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ (ไทย) ภาค IE (Intensive English) และภาค SEP (Special English Program) โรงเรียนมีขนาดพื้นที่ และอาคารเรียนที่ครบครัน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการศึกษา โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน