ทำความรู้จักโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โรงเรียนหญิงล้วน (คอนแวนต์)

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ประกาศจากทางโรงเรียน (เอกสาร)

ระบบแสดงผลการเรียน ปลายภาคเทอม 2 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
แจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา และอื่น ๆ
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565คลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2565คลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2564คลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา 2564คลิกที่นี่
ระดับชั้นปฐมวัย
อนุบาล 1 ช่องทางติดต่อครูประจำชั้น (รวมเตรียมอนุบาล)คลิกที่นี่
อนุบาล 2 ช่องทางติดต่อครูประจำชั้นคลิกที่นี่
อนุบาล 3 ช่องทางติดต่อครูประจำชั้นคลิกที่นี่
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1คลิกที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 2คลิกที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 3คลิกที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 4คลิกที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 5คลิกที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 6คลิกที่นี่
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1คลิกที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 2คลิกที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 3คลิกที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 4คลิกที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 5คลิกที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 6คลิกที่นี่

มาตรการป้องกันโรคภายในโรงเรียน

โรงเรียนจะดูแลบุตรธิดาของท่าน อย่างดีที่สุด

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

เรียนท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอแจ้งค่าชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือชำระค่าเล่าเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียน โดยผ่านทางคุณครูประจำชั้นหรือติดต่อทางโทรศัพท์ของทางโรงเรียนได้นะคะ ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
มีกิจกรรมดี ๆ มาให้นักเรียนเข้าร่วมกันนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะ📖 ครั้งแรกในไทย !!! ประกวดเขียนเล่าเรื่องคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ 🇹🇭 🇰🇷 🇨🇳โดย The Korean Society of Mathematical Education (한국수학교육학회) และบริษัท T-IME Education C&P จำกัด (มหาชน) ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดโครงการเขียนเล่าเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยบอกเล่าเรื่องราวการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร การแสดงออกทางความคิด การอ่านจับใจความ ทำให้เข้าใจแนวคิดและตระหนักรู้ในความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ ช่วยกระตุ้นความสนใจ และให้นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผ่านการเขียนเล่าเรื่อง ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์การศึกษาที่ได้รับความนิยมในเกาหลีใต้อยู่ขณะนี้ จึงได้จัดทำโครงการประกวดนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียนจาก เกาหลีใต้ จีน และไทยเข้าร่วม นักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานมาได้ที่ forms.gle/FgUEPzKq4FUpGHu1Aรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์www.facebook.com/811991442154071/posts/5462521367101032/ขอบคุณค่ะ ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
สัปดาห์แรกกับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 มาชมภาพบรรยากาศกันนะคะ ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
ขอต้อนรับคณะเซอร์ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ประจำปีการศึกษา 2565 ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน ด้วยการโหวต Vote ตามขั้นตอน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ช่วยกันโหวต เราจะชนะไปด้วยกันนะคะLink เข้าโหวต forms.gle/E8TFQzipnTYrSpBP9รหัส U02 มัธยมศึกษาตอนปลายglobefamily.ipst.ac.th/student-research/globe-src/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E… ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
ภาพกิจกรรมดี ๆ ที่คณะเซอร์และคุณครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ท่านอธิการมารีโนแอล พบกับคณะครูเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนของครู และนำไปสู่นักเรียนในปีการศึกษา 2565 ร่วมอบรม (ออนไลน์) กับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ในหัวข้อ "Soft Skill ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กยุคใหม่ไม่มีไม่ได้" โดยคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ พี่ ๆ ของเรากันค่ะ มีความสามารถกันในหลาย ๆ ด้านเลยนะคะ ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ
ดูบน Facebook