ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากทางโรงเรียน

กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เชิญชวนกดติดตามเพจกันนะคะ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

10

เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงม.6 รับนักเรียนหญิง หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ (ไทย) ภาค IE และภาค SEP

แจ้งให้ทราบจากทางโรงเรียน

แจ้งให้ทราบจากทางโรงเรียน ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

2 days ago
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่Image attachmentImage attachment+Image attachment

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

3 days ago
สาระทัศนศิลป์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 มกราคม 2567 ณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
     มีผลการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
ด.ญ.วรรธนมน  เพชรรักษ์    ม. 3/2     ระดับเงิน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
น.ส.ชุติกาญจน์  เพ็งประโคน   ม.6/1      ระดับเงิน
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
ด.ญ.พัชมณ   ตรงคณารักษ์    ม. 3/2     ระดับทอง
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
น.ส.ณัฐณิชา  แสงจันทรา      ม. 5/1     ระดับเงิน
3.การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
ด.ญ.อนัญญา   ปรางทิพย์      ม. 3/3     ระดับเงิน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
น.ส.ศิรภัสสร   สุขประเสริฐ    ม. 5/1     ระดับเงิน
4.การแข่งขันวาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
ด.ญ.ปราณปรีญา   เนตรบังอร   ม.1/2     ระดับเงิน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
น.ส.กานต์ธีรา    ผาสุภาพ      ม. 4/2     ระดับเงิน
 5.การแข่งขันภาพด้วยการปะติด   
ด.ญ.นราวดี  โอเจริญ      ม.3/3    ระดับทอง                        
ด.ญ.พิมพ์ชนก   สง่างาม   ม.3/3    ระดับทอง
6.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing ) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
ด.ญ.พราวพริมา   เลิศเมตตา   ม.3/3    ระดับทอง
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
น.ส.พิมพ์ชนก  ยุติศาสตร์    ม.4/2    ระดับทองImage attachment

สาระทัศนศิลป์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 มกราคม 2567 ณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
มีผลการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.วรรธนมน เพชรรักษ์ ม. 3/2 ระดับเงิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ชุติกาญจน์ เพ็งประโคน ม.6/1 ระดับเงิน
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.พัชมณ ตรงคณารักษ์ ม. 3/2 ระดับทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ณัฐณิชา แสงจันทรา ม. 5/1 ระดับเงิน
3.การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.อนัญญา ปรางทิพย์ ม. 3/3 ระดับเงิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ศิรภัสสร สุขประเสริฐ ม. 5/1 ระดับเงิน
4.การแข่งขันวาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ปราณปรีญา เนตรบังอร ม.1/2 ระดับเงิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.กานต์ธีรา ผาสุภาพ ม. 4/2 ระดับเงิน
5.การแข่งขันภาพด้วยการปะติด
ด.ญ.นราวดี โอเจริญ ม.3/3 ระดับทอง
ด.ญ.พิมพ์ชนก สง่างาม ม.3/3 ระดับทอง
6.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing )
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.พราวพริมา เลิศเมตตา ม.3/3 ระดับทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.พิมพ์ชนก ยุติศาสตร์ ม.4/2 ระดับทอง
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

3 days ago

2 CommentsComment on Facebook

🎉ยินดีด้วยคะเด็กๆเก่งกันมากๆเลยคะ

ยินดีด้วยค่ะเก่งมากจ้าเด็กๆ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ร่วมกับ SPC EDUCATION VILLAGE ประกวดพวงมาลัยและเทียนเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลดังนี้     
-ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศประเภทสวยงาม                 -ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์              -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์      -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้Image attachmentImage attachment+1Image attachment

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ร่วมกับ SPC EDUCATION VILLAGE ประกวดพวงมาลัยและเทียนเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลดังนี้
-ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศประเภทสวยงาม -ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

4 days ago

3 CommentsComment on Facebook

ยินดีด้วยค่ะ เก่งมากค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงฐนิดา ไชยสงคราม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 11 หญิง
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ประเภทรายการแข่งขัน
25m freestyle เหรียญทอง🏅
50m freestyle เหรียญทอง 🏅
25m กรรเชียง เหรียญทอง 🏅
25m กบ เหรียญทอง 🏅
25m ผีเสื้อ เหรียญทอง 🏅
จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ ยุวฑูตศึกษา Swimming Championship 2024 ณ Youth Exchange School 
 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกรุงเทพมหานครImage attachment

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงฐนิดา ไชยสงคราม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 11 หญิง
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ประเภทรายการแข่งขัน
25m freestyle เหรียญทอง🏅
50m freestyle เหรียญทอง 🏅
25m กรรเชียง เหรียญทอง 🏅
25m กบ เหรียญทอง 🏅
25m ผีเสื้อ เหรียญทอง 🏅
จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ ยุวฑูตศึกษา Swimming Championship 2024 ณ Youth Exchange School
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

6 days ago
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงรินรดา เกษตรภิบาล
ชั้นป.1/1
1.ได้รับรางวัล
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่3 Class A รุ่น Super Girl 5.0-6.11years
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่8 Class A รุ่น 6 year รวมชายหญิง
จากรายการแข่งขัน BALANCE BIKE THE KING RIDER OF THAILAND 2024 ชิงถ้วย ท่าน สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่10-11/2/2024 มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด6ประเทศ 
2.ได้รับรางวัล
- อันดับที่ 8 Class A รุ่น Open Girl 3.0-13 years
- อันดับที่ 4 Class B รุ่น 6 year-old รวมชายหญิง
จากรายการแข่งขัน RUNBIKE1 R7,R8 ณ.เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่30-31/12/2023
3.ได้รับรางวัลอันดับที่6 รุ่น 6-year-old girl 
จากรายการแข่งขัน Bixbi Cup 23/12/2023 (Chiang Kai-shek Memorial Hall) Bixbi Bikes เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
4.ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่4 Class A รุ่นSuperGirl6.1-8.0years
จากรายการแข่งขันจักรยานทรงตัว ชิงแชมป์สมุทรปราการ ครั้งที่5 ชิงถ้วยรางวัล นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ 10/12/2023 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน7ประเทศImage attachmentImage attachment+6Image attachment

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงรินรดา เกษตรภิบาล
ชั้นป.1/1
1.ได้รับรางวัล
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่3 Class A รุ่น Super Girl 5.0-6.11years
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่8 Class A รุ่น 6 year รวมชายหญิง
จากรายการแข่งขัน BALANCE BIKE THE KING RIDER OF THAILAND 2024 ชิงถ้วย ท่าน สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่10-11/2/2024 มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด6ประเทศ
2.ได้รับรางวัล
- อันดับที่ 8 Class A รุ่น Open Girl 3.0-13 years
- อันดับที่ 4 Class B รุ่น 6 year-old รวมชายหญิง
จากรายการแข่งขัน RUNBIKE1 R7,R8 ณ.เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่30-31/12/2023
3.ได้รับรางวัลอันดับที่6 รุ่น 6-year-old girl
จากรายการแข่งขัน Bixbi Cup 23/12/2023 (Chiang Kai-shek Memorial Hall) Bixbi Bikes เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
4.ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่4 Class A รุ่นSuperGirl6.1-8.0years
จากรายการแข่งขันจักรยานทรงตัว ชิงแชมป์สมุทรปราการ ครั้งที่5 ชิงถ้วยรางวัล นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 10/12/2023 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน7ประเทศ
... ดูเพิ่มเติมดูแบบย่อ

6 days ago

3 CommentsComment on Facebook

ยินดีกับน้องด้วยนะคะ❤️

ยินดีกับน้องลิตเติ้ลด้วยคะ

เก่งมากจ้า

ดูเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันโรคภายในโรงเรียน โรงเรียนจะดูแลบุตรธิดาของท่าน อย่างดีที่สุด


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook : https://www.facebook.com/Saintjosephthiphawan

Facebook : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปฐมวัย
https://www.facebook.com/kindergarten2018.sjt/

Youtube : https://www.youtube.com/c/SJT2518
Line

โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนหญิง หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ (ไทย) ภาค IE (Intensive English) และภาค SEP (Special English Program) โรงเรียนมีขนาดพื้นที่ และอาคารเรียนที่ครบครัน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการศึกษา โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน